Hållbarhetsrapport

Från och med räkenskapsåret 2015/2016 ingår hållbarhetsrapporten som en del i vår årsredovisning.

2016/2017
Årsredovisning 2016/2017 MQ Holding AB
(4.45 MB PDF)


2015/2016
Årsredovisning MQ Holding 2015/2016
(4.01 MB PDF)


2014/2015
Sustainability Report 2014-15
(2.99 MB PDF)


2013/2014
Sustainability Report 2013-14
(33.7 MB PDF)


2012/2013
Sustainability Report 2012-13
(14.8 MB PDF)