Klädinsamling

Lämna in dina gamla kläder i helt och rent skick, i MQs butiker, då minskar vi tillsammans avfallet och spar på jordens resurser.

Varje år slängs cirka 8 kilo textil per person i hushållssoporna, enbart i Sverige. Föra att möta framtidens utmaningar behöver vi bli mer resurseffektiva och återanvändning och återvinning av textil är ett sätt att spara på våra resurser. Återanvändning innebär att produkter samlas in, säljs och används igen. Återvinning betyder att produkter samlas in, materialet bryts ner och omvandlas till material för nya produkter.

MQ sympatiserar varmt med det cirkulära tänkandet och tillsammans med Myrorna vill vi uppmuntra människor att samla ihop och lämna tillbaka uttjänta textilier, kläder och skor. Den långsiktiga ambitionen är att bidra till ökad återanvändning och återvinning på så stor skala att vi i längden kan sluta materialkretsloppet. Målet är att materialen ska användas flera gånger om, vilket förbrukar mindre resurser.

Såhär gör du:

1.

Fyll en påse med kläder, hemtextilier samt accessoarer så som bälten, skor med mera som du inte längre vill ha. 

Vi tar emot alla typer av kläder oavsett vart du köpt dem från början. Textilierna ska vara torra och rena samt förslutna i en påse i normalstorlek, likt en matvarukasse eller shoppingpåse (vid större fraktioner måste butiken kontaktas och tillfrågas).

2.

Lämna påsen hos oss på MQ. Alla vinner på att återvinna! Tack för att du bidrar till att spara på jordens resurser.

 

Vad händer med plaggen efter inlämning?

De textilier som lämnats in hos MQ sorteras av Myrorna som sorterar textilierna enligt den internationella avfallshierarkin. Det mesta återanvänds i befintligt skick, en del återvinns och blir nya produkter, exempelvis putstrasor till industrin eller isoleringsmaterial. Endast cirka 9 procent kan inte återanvändas eller återvinnas utan går vidare till förbränning.