Djurskydd

MQ anser att djur ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Alla leverantörer och fabriker som är en del av vår produktionskedja måste respektera djurens välbefinnande och de fem friheterna, som är rekommendationer rörande djurskydd fastställda av Farm Animal Welfare Council.

De fem friheterna är vägledande principer för att säkerställa att grundläggande djurskyddsbehov tillgodoses enligt följande:

1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.

2. Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.

3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.

4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.

5. Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

Utöver detta har MQ specifika krav för respektive animaliskt material som alla leverantörer genom kontrakt förbinder sig att följa. Spårbarhet är en prioriterad fråga för att MQ ska kunna säkerställa att kraven följs. I dagsläget har MQ spårbarhet för dun och fjäder samt merinoull.

Merinoull
MQ tar avstånd från det kirurgiska ingreppet som kallas mulesing. Åtgärden utförs utan bedövning i främst Australien och görs för att förhindra flugangrepp på merinofåret. MQ kräver garantier med certifikat från samtliga leverantörer, om att ingen merinoull som används kommer från får som blivit utsatta för mulesing.

Läder
Läder i våra produkter kommer inte från djur som fötts upp för sitt skinn, utan är en biprodukt från livsmedelsindustrin. Därför accepterar MQ endast produkter gjorda av läder och skinn från ko, buffel, får, get, fisk och gris.

Dun/fjäder
MQ accepterar inte dun och fjäder som tagits från levande fåglar. Samtliga leverantörer måste garantera att dun och fjäder i MQs produkter är en biprodukt från livsmedelsindustrin. MQ säljer endast dun- och fjäderprodukter med intyg och certifikat som visar att fåglarna har fötts upp på ett etiskt sätt, aldrig har plockats levande och inte har utsatts för tvångsmatning enligt Responsible down Standard.

Angoraull
MQ säljer inte produkter som innehåller angoraull. MQ tar avstånd från den behandling som kaniner utsätts för i samband med plockning av angoraull.

Päls
MQ säljer inte äkta päls och är anslutna till Fur Free Alliances program för pälsfria butikskedjor.

Ben och horn
MQ säljer inte produkter gjorda av ben eller horn.